Metsästys

Seuralla on vuokrattuja metsästysmaita n.7000 ha, joista valtaosa on vuokrattu kaikelle riistalle.

Hirviä metsästetään erillisen hirviporukan voimin johon kuuluu n. 20-30 seuran jäsentä.

Seuran jäseneksi pääsevät kaikki paikkakunnalla vakituisesti asuvat henkilöt tai seuran metsästysalueella huomattavia määriä maataomistavat henkilöt. Seuran jäsenyyttä anotaan vuosi- tai kesäkokouksessa ja kokouksella on valtuudet hylätä tai hyväksyä hakemus.
 Metsästyksessä noudatetaan hyvän riistanhoitotavan mukaisia oppeja ja vuosittain arvioidaan metsästettävän riistakannan mukaan tarvittavat rauhoitukset tai metsästysrajoitukset. Seuran jäsenten käytössä on metsästysmaja ja 2 laavua, joiden käytöstä voi kysellä yhteystiedoista löytyviltä henkilöiltä.